Ambeļos jaunieši veido latgalisko tradīciju un prasmju māju „Ambeļu skreine”