Veikta cenu aptauja tehniskajam projektam.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta”  ietvaros veikta cenu aptauja tehniskajam projektam —–

Līgums tiks slēgts ar SIA Ekolat, kAS izgatavos tehnisko projektu un veiks autoruzraudzību būvniecības laikā.

Līgumā paredzētas kopējās izmaksas 92729.41 eur(65170.60ls), no tām 65140.49eur (45781.00Ls) finansē Eiropas Savienība, 11495.38eur (8079.00ls) tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem un 16093.53eur (11310.60ls) neattiecināmās izmaksas (PVN).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!