„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā II kārta” līguma noslēgšanu

2011.gada 13.jūlijā Ambeļu pagasta pārvalde noslēdza līgumu 3DP/3.4.1.1.0/11APIA/CFLA/022/013 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā II kārta” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. —–Lasīt tālāk…