„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā II kārta” būvniecības līguma slēgšana

Pamatojoties uz EVO design izstrādāto tehnisko projektu tika izsludināts iepirkums rekonstrukcijas darbiem, kā rezultātā līgums tika noslēgts ar SIA SZMA. —–

Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt ūdens apgādes tīklus 1500m. 

Projekta ietvaros ūdensvadu rekonstrukcija tiks veikta Ūdens ielā, Višķu ielā, Parka ielā. Lasīt vēl.