Sapulces pagastos

Laikā no 8. februāra līdz 22. martam Daugavpils novada pagastos notiks sapulces ar iedzīvotājiem. Tās tiks organizētas, lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldēs 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem. Turpinājumā sapulču norises grafiks.

Datums Norises vieta Laiks
08.02. Vīgantu ciems (Silavišķu grāmatu izsniegšanas punkts) 11.00
08.02. Špoģu Mūzikas un mākslas skola 13.00
08.02. Ambeļu pagasta pārvalde 15.00
14.02. Medumu pagasta Tautas nams 14.00
14.02. Sventes Tautas nams 16.00
17.02. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00
17.02. Līksnas pagasts, kafejnīca “Virāža” 12.00
20.02. Laucesas pagasta kultūras nams, c. Mirnijs 14.00
20.02. Sabiedriskais centrs “Laucesa”, c. Laucesa 16.00
21.02. Naujenes pagasta pārvalde (dzimtsarakstu zāle) 13.00
21.02. Naujenes Jaunatnes un sporta centrs 15.00
21.02. Naujenes kultūras centrs (konferenču zāle) 16.30
21.02. Sporta zāle “Ceļinieks” (18. novembra iela 416. c. Vecstropi) 18.00
22.02. Atbalsta centrs “Paspārne” (c. Kumbuļi, Upes iela 4) 14.00
22.02. Demenes pagasta kultūras nams 16.00
28.02. Vaboles pagasta pārvalde 11.00
28.02. Kalupes pagasta pārvalde 13.00
01.03. Tabores pagasta sabiedriskais centrs 15.00
14.03. Silenes pagasta kultūras nams 10.00
14.03. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00
15.03. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00
15.03. Salienas pagasta pārvalde 12.00
21.03. Biķernieku pagasts, c. Lipinišķi 10.00
21.03. Biķernieku pagasta pārvalde 11.30
21.03. Maļinovas pagasta Jauniešu centrs 13.30
21.03. Dubnas pagasta pārvalde 15.30
22.03. Kalkūnes pagasta pārvalde 16.00