Publiskā apspriešana

Paziņojums par publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Ambeļu pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Višķu iela (autoceļa Višķi – Šķeltova) ( z.v.kad.apz. 4442 004 0399)  – 4 liepas, 4 kļavas;

Parka iela ( z.v.kad.apz. 4442 004 0324, 4442 004 0330) – 3 liepas;

Pie skolas darbnīcām ( z.v.kad.apz. 4442 004 0433)  – 1 osis;

Ambeļu kapos (z.v.kad.apz. 4442 004 0334) – 1 apse, 4 bērzi, 4liepas.

 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 01.08.2016 līdz 22.08.2016.

Lūgums Ambeļu pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Ambeļu pagasta pārvaldē  vai arī telefoniski pa tālruni 65430202.
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.