PUBLISKĀ APSPRIEŠANA VIŠĶU PAGASTĀ

Višķu pagasta pārvade ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst kokus ārpus meža teritorijas:

1) Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4498 004 0459, pie Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, starp skolas ēku un lielceļu. Izcirst paredzēts 7 liepas un 1 osi.

2) Divi lapu koki zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 4498-005-0668 pie Višķu sociālās aprūpes centra ēkas

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 20.maijam.

2016.gada 31.maijā publiskā apspriešana notiks:

– plkst. 10.00  pie Špoģu Mūzikas un mākslas skolas
– plkst. 10.20  pie Višķu sociālā aprūpes centra