Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta ” pabeigts

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta “

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta ” būvniecības darbi jūnijā tika pabeigti.

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis:
-kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 522m nodrošina atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI un samazina infiltrāciju, kā arī noplūžu iespējamību.

Projekta ietvaros tika izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais projekts veikti būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas ir 55067.25 euro bez PVN, no kurām 85% ir Eiropas Savienības finansējums.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

01.07.2015.