Projekts “Mēs – šeit un tagad” – marts

 

Projekta “Mēs – šeit un tagad” Nr. LV -12 -178 -2009 -R5 ( finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā”) realizācijas gaitā martā Ambeļu jaunieši organizēja trīs darbnīcas – origami, sveču liešanu un krūžu, vāzu apgleznošanu.—– Jaunieši vēlējās apzināt viens otra mākslinieciskās prasmes, attīstīt savas iemaņas un dalīties ar citiem savā talantā. Tā kā jauniešu vidū ir tādi, kas ir mācījušies mākslas skolā un kuriem jau ir dažādas iemaņas, tad viņi dalījās ar savām prasmēm un mācīja citus, turpretī sveču liešanas mākslu jauniešiem atklāja Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Melnis, kurš deva iespēju veidot sveces no bišu vaska. Interesi par jauniešu darbību izrādīja arī Ambeļu bērnu jauniešu klubiņš, viņiem tika sniegta iespēja darboties un attīstīt savas māklsinieciskās prasmes. Iegūtās zināšanas jaunieši varēs pielietot citās projektā paredzētajās aktivitātēs, tās ir arī vērtīgs ieguvums katra personīgajā izaugsmē un spēju atklāsmē.

   
Papildus informācija:
Juta Vorone
Tālr.: 22014654
jutavorone@inbox.lv