Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta ” ietvaros

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta ” ietvaros, ir veikts iepirkums PIL 8.2.panta kārtībā, kurā par uzvarētāju tika atzīts SIA “Novators 1” ar piedāvāto summu 47 209.64 euro bez PVN.

Projekta izmaksas 69 869.02 euro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 57 233.71 euro.

Būvdarbi tiks uzsākti sākoties pavasara sezonai – iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem.

Projekta beigu termiņš tiek plānots 2015.gada augusts.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

04.03.2015.