Plānots izsludināt būvniecības iepirkumu

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta”  ietvaros, SIA “EKOLAT” ir izstrādājis un  J.Vītols ir veicis būvekspertīzi Tehniskajam projektam.

Kā arī augustā tiks izsludināts būvniecības iepirkums PIL 8.2 panta kartībā.

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

02.08.2014.