Paziņojums par publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Ambeļu pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu ciema teritorijā:

  • 2 apses, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0468, īpašums “Maksis”.
  • 1 papeli, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Parka ielā 12 uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0455.
  • 10 (desmit) kokus (liepas), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0145, īpašums “Kalni”.
  • 3 bērzus, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Višķu ielā 11 uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0324.
  • 12 kokus (6 liepas; 4 bērzi, 1 osis, 1 priede), kas atrodas Ambeļu svētā Jura Romas katoļu draudzes kapos uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0334, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads.

 

 

 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 25.09.2017.- 16.10.2017.