Paziņojums par publisko apspriešanu

Ambeļu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus:

  • Četras priedes Ambeļu pagasta Gutas kapos

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Ambeļu pagasta pārvaldē (Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pag.) no 2017.gada 11.decembra līdz 2018.gada 4.janvārim

Publiskā apspriešana notiks 2018.gada 3.janvārī.

  • Ambeļu pagasta pārvaldē, Parka ielā 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts plkst. 10-00.