Pasākums, kas jau ir kļuvis par tradīciju.

     

2008.gada 2.augustā Ambeļu Kultūras namā norisinājās pasākums, kas ir kļuvis par tradīciju, – „Ambeļu svētki”. Šajos svētkos sapulcējās ciemata iedzīvotāji un ciemiņi. Par galveno pasākuma tēmu kļuva konkurss „Skaistākie dārzi”.—–
Pasākuma mākslinieciskā vadītāja Ingrīda Skutele iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar konkursa rezultātiem. Uz ekrāna tika nodemonstrēti slaidi ar visskaistāko vietu skatiem. Šos skatus uzņēma komisijas locekļi, kad apmeklēja konkursa dalībniekus. Pasākuma viesiem radās iespēja novērtēt, cik daudzveidīgi un skaisti ir konkursa dalībnieku uzturētie zemesgabali, kā viņi rūpējas par tiem.
Tika sniegts īss pagasta gada notikumu apkopojums, minēti nozīmīgākie darbi, kas bija noderīgi pagasta dzīvē un sniedza papildus komfortu mūsu ciemata iedzīvotājiem. Daudz siltu vārdu tika teikts par visiem, kas ar savu darbu un daiļradi sniedza pagasta dzīvē savu devumu.
Visiem konkursa dalībniekiem tika piešķirtas balvas un atzinības diplomi.
Par patīkamu notikumu skatītājiem kļuva koncerts, ko organizēja vietējās mākslinieciskās pašdarbības spēki. Par šī koncerta naglu kļuva čigānu ansambļa un tā solistes Gitas uzstāšanās. Spilgtā uzstāšanās un skaistā dziedātājas balss neatstāja skatītājus vienaldzīgus.
Kultūras nama foajē tika organizēta krāsaina un plaša fotogrāfiju izstāde. Šajās fotogrāfijās tika iemūžināti visi objekti, kas piedalījās konkursā.
Tāpat tika organizēta vietējā amatnieka Osvalda Skromāna darbu izstāde. Šīs izstādes darbi – no kārkliem pītie grozi, lampu abažūri, sienas panno u.c.– pārsteidz ar savu daudzveidību un akurāto izpildi.

Fotogrāfiju izstāde

Čigānu solistes Gitas un čigānu dejotāju spilgtā uzstāšanās .

Apsveikumi.

Vietējās pašdarbības uzstāšanās.

Osvalda Skromāna daiļrades izstāde.