Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” noslēgumu

 

Šī gada decembrī Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā noslēdzās projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” realizācija, kas tika īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru( CFLA) un SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts tika realizēts ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. —–
Projekta gaitā tika nodrošināta iespēja 20 Līvānu māju iedzīvotāju notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Lai pievienotos pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, projekta ietvaros tika izbūvēti 357 metri pašteces kanalizācijas tīklu, 400 metru spiedvada, kā arī – spiediena dzēšanas aka un kanalizācijas sūkņu stacija.
Realizējot projektu palielinājies iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināti centralizēti notekūdeņu savākšanas pakalpojumi, kā arī novērsta neattīrītu notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē.
Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kopējās izmaksas bija 61 050.23 lati, no kuriem projekta attiecināmās izmaksas ir 50 587.50Ls – 85% ir ERAF līdzfinansējums, 15% – pašvaldības līdzfinansējums. Pašvaldības aizņēmums no Vides investīciju fonda bija 50 045 lati un tika izmantots ERAF projekta pašvaldības finansējuma daļas segšanai, PVN un ERAF daļas priekšfinansēšanai, kā arī CFLA avanss.

Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās vides jomās – videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv.

Ieguldījums tavā nākotnē!