Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” līguma noslēgšanu

Šī gada 5.maijā Ambeļu pagasta pārvalde noslēdza līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/079/074 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. —–

Lasīt tālāk…