Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” īstenošanu

Šī gada 5.maijā Ambeļu pagasta pārvalde noslēdza līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/079/074 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.—–

Līguma ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus, nodrošinot jaunus pieslēgumus 20 Līvānu mājām. Plānoto aktivitāšu rezultātā ir veicami būvdarbu, kas ietver, izbūvēt jaunu pašteces kanalizācijas sistēmas savākšanas tīklus, kanalizācijas spiedvadu, ierīkot kanalizācijas sūkņu staciju un spiediena dzēšanas akas izbūve, un pieslēgumu izveidošana pie jau esošās centrālās kanalizācijas sistēmas.  

Līguma kopējās izmaksas ir 66 652.85 LVL, no tām 46 822.25LVL finansē Eiropas Savienība, 19 835.60 LVL tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.