Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” būvniecības līgumu

Ambeļu pagastā uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” līgumu Nr.3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/079/074 realizācija.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
5. augustā tika noslēgts Būvniecības iepirkuma līgums ar piegādātāju apvienību „Drafts – Jukad” par 48 101.13 LVL, tai skaitā PVN, kas Ambeļu ciemā uzsāks būvniecības darbus: kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi, 380 m; kanalizācijas spiedvada izbūvi, 400 m; kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, 12 m3/h; un spiediena dzēšanas akas izbūvi, lai būvniecības darbu rezultātā 20 līvānu tipa vienģimeņu mājām būtu iespēja pieslēgties pie kanalizācijas sistēmas.

Projekta kopējās izmaksas ir 66 652.85 LVL, no tām 46 822.25LVL finansē Eiropas Savienība, 19 835.60 LVL tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem.