Pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā II kārta”

2011.gada 13.jūlijā Ambeļu pagasta pārvalde noslēdza līgumu 3DP/3.4.1.1.0/11APIA/CFLA/022/013 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā II kārta” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. —–

2012.gada 26.oktobrī Daugavpils novada pašvaldības Būvvalde pieņēma ekspluatācijā SIA SZMA ūdensvada rekonstrukcijas darbus, kas tika veikti Ambeļu ciemā Ūdens ielā, Višķu ielā, Parka ielā. Kopējie rekonstuēto tīklu kopgarums ir 1854m   

Līguma ietvaros tika uzstādīts frekvenču pārveidotājs spiediena nodrošināšanai ūdensapgādes tīklos un dīzeļģenerators elektrības pārrāvuma gadījumiem.