NOVADU PARTNERĪBA „KAIMIŅI” IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGŠANAS 1.KĀRTU

kaimoni_logoIdeja jau kādu laiku gaida savu īstenošanos? Vēlies uzlabot savu novadu? Uzsākt vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku attīstībai! Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu projektu iesniegšanai no šī gada 25. aprīļa līdz 25. maijam!

Sīkāka informācija lasāma šeit: http://www.daugavpils.partneribas.lv/index.php/component/content/article/148-projektu-1krtas-izsludinana

Tāpat biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” organizē apmācības par projekta iesnieguma aizpildīšanu, tā iesniegšanas nosacījumiem, elektronisko pieteikšanās sistēmu un citiem jautājumiem. Uz apmācībām aicinām potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus.

6.aprīlī plkst 15:00 – 17:00 Špoģu Mākslas un mūzikas skola, Višķu pagasts, Daugavpils novads

7. aprīlī plkst 10:00- 14:00 Ilūkstes kultūras nams, Ilūkste

12.aprīlī plkst 10:00 – 14:00 Daugavpils, Sēlijas iela 25, Lielā zāle

19.aprīlī plskt. 14:00 – 16:00 Gulbji, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

20.aprīlī plkst 15:00 – 17:00 Demenes kultūras nams, Daugavpils novads