Noslēgts līgums pat Tehniskā projekta izstrādi

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta”  ietvaros noslēgts līgums ar SIA “EKOLAT”  par tehniskā projekta izstrādi.

Līgums ir noslēgts ar SIA Ekolat, kas izgatavos tehnisko projektu un veiks autoruzraudzību būvniecības laikā.

Līgumā paredzētas kopējās izmaksas 92729.41 eur(65170.60ls), no tām 65140.49eur (45781.00Ls) finansē Eiropas Savienība, 11495.38eur (8079.00ls) tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem un 16093.53eur (11310.60ls) neattiecināmās izmaksas (PVN).

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

02.05.2014.