Noslēgts līgums par Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta projekta īstenošanu

2013.gada 4.septembrī noslēgts līgums par Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta projekta īstenošanu —–

Šī jau ir III projekta kārta, kas tiek īstenota Eiropas reģionālā fonda ietvaros aktivitātē 3.4.1.1. “Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Projekta III. kārtas realizācijas rezultātā Ambeļu ciemā, rekonstruējot 500m kanalizācijas tīklus, tiks samazināti neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē un infiltrācijas apjomi.

Līguma paredzētas kopējās izmaksas 65170.60ls, no tām 45781.00Ls finansē Eiropas Savienība, 8079.00ls tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem un 11310.60ls neattiecināmās izmaksas (PVN).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNE