Mūsu jauniešu aktivitātes

2011. gada 04. augustā Višķos notika jaunatnes projekta „Gribu zināt un piedalīties” atklāšanas pasākums, kurā pulcējās jaunieši no Ambeļu, Dubnas un Višķu pagastiem, kā arī attiecīgo pagastu jaunatnes speciālisti, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņikitina un Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes projektu koordinatore Daina Kriviņa. —–
Tikšanās laikā jaunieši iepazinās gan savā starpā, gan ar jaunatnes lietu atbildīgajiem novadā, kuri prezentēja jaunatnes lietu situāciju katrā pagastā. Jauniešiem tika izstāstīts par jaunatnes politikas stratēģiju, detalizēti apspriestas projekta aktivitātes, kā arī notika pirmais projekta praktiskais darbs.
Projekta “Gribu zināt un piedalīties” pamatā ir jaunatnes problēmu katra pagastā apzināšanās un izpēte, izvirzot vienu prioritāro problēmu un cenšoties rast tai risinājumus. Lai sasniegtu šo mērķi, tikšanās laikā tika izstrādāta anketa, lai varētu noskaidrot un izpētīt jaunatnes situāciju savā pagastā, lemjot, kādā veidā notiks pētījums, cik jauniešu tiks aptaujāti, kā arī sagatavojot jautājumus. Laikā līdz 21. augustam jaunieši veiks aptauju pagastā, pēc tam rīkojot arī apsriedi par rezultātiem un izvēloties prioritāro problēmu, kurai meklēt risinājumu turpmākajā projekta gaitā. Anketas veidlapa atrodama pielikumā (respondentu vecums: no 13 līdz 30 gadiem), aizpildītu anketu nosūtīt uz e–pastu: jutavorone@inbox.lv . Pielikums