„Mūsu ciemata iedzīvotāji – aizritējušo gadu atbalss”.

 

No 11.11.2008.g. Ambeļu bibliotēka organizē fotomateriālu izstādi.—–

Ambeļu pagasta padomes ēkā bibliotēka ir organizējusi fotomateriālu izstādi. Šī izstāde attēlo pagājušo gadu hroniku­ – notikumus, pasākumus, kas norisinājās Ambeļu pagasta teritorijā vairāku gadu laikā. Aplūkojot fotogrāfijās iemūžinātās sejas, daudzi ciemata iedzīvotāji atpazīs, pēc daudziem gadiem, savu paziņu un draugu sejas – skaistas un jaunas. Šajā plašajā izstādē ir apkopoti dažādi materiāli: par skolu, sovhoza laikiem, dārzniecības saimniecību, kluba un bibliotēkas masu pasākumiem. Ikviens apmeklētājs atradīs sev ko interesantu.

Latvijas 90-gadei „Mūsu ciemata iedzīvotāji – aizritējušo gadu atbalss” Fotomateriālu izstāde.

Steidzieties atrast bildēs arī sevi!