Meža dienas!!!!

Meža dienas!

2010.gada 21.aprīlī – ir iespēja piedalīties praktiskajās apmācībās – meža stādīšana lauksaimniecības zemēs.—–

Šoreiz ir izraudzīta priežu jaunaudzes ierīkošana. Zinoši Meža dienesta speciālists skaidros, rādīs un ļaus izmēģināt roku jaunaudzes ierīkošanā. Kājās, vēlams, apaut zābakus, bruņoties ar lāpstu un spaini.

Līdzi ņemt zināt gribošu noskaņojumu, darbīgas rokas un dažādus ar mežu apsaimniekošanu saistītus jautājumus, jo izsmeļošas atbildes sniegs – mežzinis Ivars Bitinieks.

No Ambeļu pagasta ēkas 9.00 interesenti tiks nogādāti uz apmežojamo platību – Škutā.