Mēs šeit un tagad

Biedrība “Ambeļu ciema attīstības biedrība “Cerība” uzsāk projekta “Mēs – šeit un tagad” realizāciju. —– To finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā” un darbības laiks no 2010. gada februāra līdz septembrim.
Projekts „Mēs – šeit un tagad” ir inovatīvs projekts Ambeļu pagastā, jo līdz šim brīdim Anbeļos netika īstenoti jauniešu projekti. Projekts stimulēs jauniešus līdzdarboties, mazinās atstumtības sajūtu, sekmēs saskarsmi un saliedēs vienaudžus. Jaunieši apgūs dažādas zināšanas projekta realizācijas jomā, radoši attīstīsies un pielietos savas prasmes dzīvē.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešos draudzīgu attiecību veidošanos un sekmēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā.
Projekta uzdevumi:
– radīt apstākļus lietderīga brīvā laika pavadīšanai un veselīgam dzīvesveidam;
– attīstīt jauniešos prasmes strādāt komandā, pasākumu plānošanā un realizēšanā
– veicināt draudzīgu attiecību veidošanos un sekmēt aktīvo dzīvesveidu starp jauniešiem no sociāla riska grupām;
– iesaistīt jauniešu spējas un iemaņas darboties komandā un rast risinājumus grūtās situācijās.
Projekta tēmas ir lauku attīstība un izglītība caur sporta un ārpustelpu aktivitātēm. Ar savām aktivitātēm jaunieši vēlas sekmēt pagasta attīstību, parādīt saviem vienaudžiem un pagasta iedzīvotājiem, ka viņi vēlās dzīvot savā pagastā, aktīvi darbojoties un pilnveidoties.
Februārī notika projekta sagatavošanas posms, kurā īpaša uzmanība tika pievērsta informatīvā materiāla atlasei un izveidei, citu jauniešu centru apzināšanā, un telpu sagatavošanai jauniešu vajadzībām.
Martā jaunieši vēlas attīstīt mākslinieciskās prasmes, atklājot origami pasauli, gūstot iemaņas sveču veidošanā, krūžu, vāžu apgleznošanā.
Kopā ar citu pašvaldību un pilsētu jauniešiem tiek plānots apkopot spēles un rotaļas, kas ir aizmirstas, izveidojot „Rotaļu rokasgrāmatu” un vasarā organizējot apmācības.
Projekta ietvaros jaunieši vēlas pievērsties sava pagasta dzīves izzināšanai, sākot no cilvēkiem, dabas, līdz pat kultūras mantojumam. Iegūtie materiāli tiks apkopoti un augustā, pagasta svētkos, tiks prezentēti pagasta iedzīvotājiem.
Aktīvs dzīvesveids tiks popularizēts ar dažādām sportiskām aktivitātēm, rīkojot neformālās sporta spēles, organizējot dabas ekspedīciju, velo braucienu pa Ambeļu pagastu, orientēšanās sacensības. Šo pasākumu ietvaros paredzēts rīkot arī talkas, sakopjot parku un stadionu.
Septembrī pagastā notiks Eiropas valstu karnevāls, kurā piedalīsies Daugavpils novada jauniešu centri.
Jaunieši, projekta aktivitātēs, veicinās dažādās brīvā laika pavadīšanas iespējas Ambeļu pagastā un popularizēs tās, sadarbojoties ar citiem jauniešu centriem.