„Lielā talka” Ambeļu pagastā.

  

13. septembrī, visā Latvijas teritorijā vienlaikus tika rīkotas valsts sakopšanas talkas, tajās iesaistot daudzus tūkstošus brīvprātīgo. “Lielā talka” tika iecerēta kā dāvana Latvijai tās 90. gadadienā.—–
Talkas dalībnieki veica atkritumu vākšanu Ambeļu parka teritorijā.

Atkritumu maisu uzskaite 


Aukstums netraucē darbam