Kultūras mantojums

Kultūras piemenkļi
Ambeļu pagasta teritorijā ir šādi aizsargājami kultūras pieminekļi:

1. Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi:
Galvānu senkapi (Ambeļu pagastā, Galvānos)
Gņilojas Ručejas senkapi (Gņilojā Ručejā)
Leperu pilskalns un Leperu senkapi (Lauku Leperos)
Baranaukas pilskalns (Lielbaranauskā)
Skromaņu Greitas kalns-pilskalns,Skromaņu senkapi (Skromaņos)
Kampānu-Kusiņu viduslaiku kapsēta (starp Kampāniem un M.Kusiņiem)
Melnais kalns-pilskalns (starp Putāniem un Greižām)
Ubodišķu viduslaiku kapsēta (Udobišķos)
Vecstupelišķu senkapi (Vecstupelišķos)

2. Valsts nozīmes mākslas pieminekļi:
Ambeļu katoļu baznīcas – altāris (Ambeļu pagasts)

3. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi:
Ambeļu muižas apbūve (Ambeļos)
Ambeļu muižas klēts ar pagrabu (Ambeļos)
Ambeļu muižas pārvaldnieka māja (Ambeļos)
Ambeļu katoļu baznīca (Ambeļos).

Tūrisma objekti
Ambeļu pagasta teritorijā ievērojamie tūrisma objekti:
Ambeļu dabas parks ( sīkāk skatīt 10.2 )
Ambeļu Romas katoļu baznīca
Grietas kalns

Grietas kalns Ambeļu pagastā
Grietas kalns atrodas Skromānu sādžā pie Dubnas upes.
Senos laikos stāsta: „ Reiz kāda meitene pie Grietas kalna ganījusi lopus, kad pēkšņi no kalna pret upi atvērušās durvis un parādījusies jaunava baltā tērpā. Jaunava devusi meitenei daudz naudas un lūgusi pateikt baznīckungam, lai tas Lieldienu rītā atnāk pie Grietas kalna un notur misi. Tikai lai neaizmirstot paņemt līdzi visu misei nepieciešamo. Meitene apsolījusi lūgumu izpildīt, par to saņēmusi daudz naudas un ganos vairs nav gājusi. Lieldienu rītā baznīckungs braucis uz Grietas kalnu. Nebija vēl līdz kalnam ticis, kad pretī nākusi jaunava un teikusi, ka baznīckungs nav paņēmis visu misei nepieciešamo. Baznīckungs atbildēja, ka viss esot līdzi. Tomēr jaunava pateikusi, ka baznīckungs ir kaut ko aizmirsis- neesot, ar ko sveces nodzēst. Mise nav izdevusies. Jaunava pazudusi kalnā un no tā laika vairs nav redzēta.” Stāsta, ka kalnā esot nogrimusi apburta pils un jaunava baltajā tērpā bijusi šīs pils princese, kura ar mises palīdzību gribējusi atbrīvoties no Velna Burvestības. Stāsta arī, ka kalnā esot aprakta zelta nauda. Pusnaktī šī nauda esot atrodama. Vēl tagad redzama bedre, kur drosminieki un mantkārīgi ļaudis rakuši, lai kļūtu bagāti.

Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca

Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca.[1] Tā atrodasDaugavpils novada Ambeļu pagasta centrā apdzīvotā vietā Ambeļos.

Sākotnēji celta 18. gs. b. kā kapsētas kapela (īpašn. Grāfs Z. Plāters )- neliela koka guļbūve baroka stilā. 1888. pēc vietējas muižnieku Plāteru – Zībergu dzimtas pasūtījuma pārbūvēta par vienjoma taisnstūra plāna ( 13 + 8 m ) celtni ar poligonālu altāra apsīdu un sakristeju kreisajā pusē. Celta uz augstiem akmeņu mūra pamatiem un pārsegta ar divslīpju jumtu, kura korē virs ieejas atrodas neliels tornītis ar krustu. Fasādēm horizontāls dēļu apšuvums. Virs galvenās ieejas mazs, kvadrātisks sīkrūšu lodziņš, sānu fasādē 2 augsti sīkrūšu logi. Ir grezns baroka stila koka altāris (18. gs. b. ), rotāts ar skulptūrām un akanta viju kokgriezumiem.

Altāra centrā – Jaunavas Marijas glezna . Ir vairākas 18. gs. 2. p. gleznotas svētbildes, krucifiksi un kulta piederumi. 1969. veikts kapitālais remonts- draudzes telpā sienas apšūtas ar finieri, sakristejā- ar skaidu plātnēm, nomainīti logu koka ietvari, izgatavoti jauni baznīcas soli. 2000. atjaunots altāris. Darbojas Ambeļu Romas katoļu draudze.Tā kļuva patstāvīga tikai pēc 1. pas. kara (līdz 20. gs. 20 gadiem tā ietilpa Aglonas Romas katoļu draudzē ).

1937 ar Višķu draudzes prāvesta A. Skromana un Augškalnes draudzes prāvesta A.Misjūna gādību Kokinu sādžā sāka celt mūra baznīcu, bet tā netika pabeigta, jo sākās 2. pas.karš. Mācītāji: priesteris I.Livčans (1926- 1933), prāvests E.Klaucāns (1966 – 1972),prāvests Andrejs Aglonietis (1984 – 1991), visi no Višķu Romas katoļu draudzes. 1931. Ambeļu Romas katoļu draudzē bija 1640 locekļu. Mācītājs – Višķu draudzes prāvests Antons Aglonietis (kopš 1991). 600 draudzes locekļu (1994).

Ambeļu_baznīcas altāris