Krāsu ritmi

Ambeļu jaunieši aicina uz Eiropas valstu karnevālu “Krāsu ritmi”, kas notiks 2010. gada 25. septembrī Ambeļu pagastā.—–

Komandas sastāvā jābūt 5 jauniešiem (vismaz 2 puišiem) vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Katrai komandai tiks piešķirta kāda no Eiropas Savienības valstīm
(Spānija, Grieķija, Vācija, Lielbritānija, Itālija, Francija, Zviedrija, Polija, Igaunija, Lietuva). Valstis tiks piešķirtas, zvanot vai rakstot organizatoriem. Atbilstoši tam
jāizveido noteiktās valsts vizītkarte (apmēram 7min), iekļaujot šādus elementus:

  • Apģērbs;
  • Dziesma;
  • Deja;
  • Asociācija ar šo valsti;
  • ??? (Jūsu idejas).

Ierašanās un reģistrācija no plkst. 17.00 Ambeļu KN telpās, karnevāla atklāšana plkst. 18.00. Turpinājumā kopīga atpūta un diskotēka.
Savas dalības pieteikšana pa tālruni 22014654 (Juta) vai e-pastu jutavorone@inbox.lv līdz 20. septembrim.