Jaunas telpas ģimenes ārsta J.Bicāna prakses vietai

2012.gada 14.augustā Juris Bicāns noslēdza līgumu 3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/033 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jura Bicāna ģimenes ārsta praksē” īstenošanu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Veselība” 3.1.prioritāte „ Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5. pasākuma „ Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1. aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” ietvaros. —–

Projekta ietvaros tika veikta vienkāršotā rekonstrukciju telpās Parka ielā 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts (bijušās bibliotēkas telpās), kā arī pielāgta piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem ģimenes ārsta Jura Bicāna prakses vietai, kā arī telpas aprīkotas ar ārstniecības procesa nepieciešamākajām ierīcēm un ģimenes ārsta prakses vietu aprīkota ar mēbelēm un datortehniku. 

 
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 13582.21euro, no tām 10390.39euro finansē Eiropas Savienība.

Ieguldījums Tavā nākotnē!