Interešu kopa “Romaška” piedalījās festivālā “Šūpojamies dziesmā” Silenē

2019. gada 15. jūnijā Skrudalienas pagasta, Silenes kultūras nama aktu zālē notika jau tradicionālais festivāls, dziesmu saiets “Šūpojamies dziesmās”, kurš noritēja vienpadsmito reizi.

Pasākums tika organizēts ar mērķi veicināt Latgales amatiermākslas kolektīvu attīstību, ar dziesmu palīdzību savienot pagātni, tagadni un nākotni, tradīcijas un ikdienu, padziļināt iedzīvotāju zināšanas par Latgales un minoritāšu tautas dziesmām un tradīcijām.

Daugavpils novada iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls, tāpēc liela nozīme tika pievērsta tieši Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanai un attīstībai. Festivālā pulcējās desmit vokālie kolektīvi: Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis „Līgaviņas”, Demenes pagasta garīgās mūzikas vokālais ansamblis “Aizturi elpu…”-, Laucesas pagasta ansamblis „Prieks”, „Dzirkstelīte”- no Nīcgales, «Romaška»- no Ambeļiem, «Pērles” – no Kalkūnes pagasta un «Rjabinuška»- no Biķerniekiem.
No Daugavpils pilsētas ciemos atbrauca Daugavpils ukraiņu kultūras biedrības kolektīvs “Mrija”, Daugavpils baltkrievu kultūras biedrības “Uzdim”-kolektīvs «Спадчина»- un “Daugavpils ebreju kopiena” biedrības vokālais ansamblis „Mazel Tov”.
Katrām kolektīvam ir sava īpatnība un savs ļoti plašs repertuārs, kurā iekļautas tautas, patriotiskas un humoristiskas dziesmas, kā arī dziesmas par mīlestību. Pasākuma programmā tika iekļautas dziesmas latviešu, latgaliešu, krievu, ukraiņu, ebreju un baltkrievu valodās, lai parādīt mūsu dzimtenes kultūras dažādību.

Šogad festivālā valdīja īpaša sajūta, jo savu 15.gadu jubileju svinēja Skrudalienas pagasta vokālais ansamblis “Līgaviņas”, kurš cenšas pārmantot un saglabāt sava novada etnogrāfisko dziedāšanu. Ansambļa repertuārā ir latviešu, krievu, ebreju, lietuviešu un baltkrievu gadskārtu ieražu, kāzu dziesmas, senas, kā arī mūsdienu tautasdziesmas. Ansamblis piedalījās dažādos dziesmu konkursos, uzstājas festivālā „Aprīļa pilieni”, piedalās Daugavpils novada pasākumos, divas reizes ansamblis “Līgaviņas” piedalījās Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētkos. Bija klāt un uzstājās Melngalvju namā Rīgā, kad pagasts no prezidenta rokām saņēma savu ģerboni.