Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta” ietvaros

Izsludināts: 2015.07.15
Identifikācijas numurs: Ambeli 2014/02/ERAF
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Ambeli 2014/02/ERAF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta” ietvaros
CPV kods: 45200000-9 – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
Paredzamā līgumcena: ievietots 15.07.14.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014.
Pasūtītāja nosaukums: Ambeļu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073848
Adrese: Parka iela 6, Ambeļu pagasts
Tālrunis: 65430202
Kontaktpersona: Līga Dreikšena tālr.65430202, epasts: liga@ambeli.lv,
Sandris Kusiņš, tālr.28795288, e-pasts: sandris.kusins@ambeli.lv
Dokumentācija: tehniskais projekts
nolikums
Uzvarētāja nosaukums: pārtraukts
Uzvarētāja apraksts: lemums_partraukt