Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta” ietvaros

Izsludināts: 2014.08.29
Identifikācijas numurs: Ambeli 2014/04/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Ambeli 2014/04/ ERAF
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā III kārta” ietvaros
CPV kods: 45200000-9 – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.09.20140.
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 29.08.2014.
Pasūtītāja nosaukums: Ambeļu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073484
Adrese: Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, LV5438
Tālrunis: 65430202
Fakss: 65475117
Kontaktpersona: Līga Dreikšena tālr.65430202, epasts : liga@ambeli.lv,

Sandris Kusiņš, tālr.28795288, e-pasts: sandris.kusins@ambeli.lv

Dokumentācija: nolikums 2014-04-ERAF (1)

pielikums Nr.1 Darba apjomi pielikums Nr.10

tehniskais projekts

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Novators 1”
Uzvarētāja cena: 47209.64
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 29.08.2014.
Risinājums: izraksts_lemuma

līgums