Ielūdzam uz Valsts 90- gades svinībām.

Ielūdzam uz Valsts 90- gades svinībām

Ambeļu KN 16.11.08 plkst. 13.00 —–

Svētku koncertā uzstāsies

Daugavpils RKN deju kolektīvs „Līksme”.

Višku pagasta koris.
Ambeļu pagasta jaunie dejotāji.

Aicini arī savu ģimeni, Draugus un kaimiņus.
Būsim kopā!