Iedzīvotāju ievērībai!

Mainīsies norēķinu konta numurs!

No 30. decembra tiks slēgti visu Augšdaugavas novada pašvaldības iestāžu bankas konti!

Lūgums veikt visus maksājumus līdz 23. decembrim!

No 2022. gada 1. janvāra rēķinos tiks norādīts jaunais pašvaldības norēķinu konts, uz kuru jāveic visi nepieciešamie maksājumi!