Gaidom cīmūs Ambeļūs 31.julī!

„Treis lītys – lobys lītys, caturtuo deļ sirds.”—–

Jau ceturto reizi Ambeļos notiks pagasta svētku pasākumi, kas turpina 2007.gadā aizsākto tradīciju jūlija beigās pulcēt ambeļiešus un draugus, lai satiktos un atskatītos uz pagastā paveikto un sasniegto.
Pirmajos divos svētkos galvenais motīvs bija konkurss „Skaistākie dārzi”, kad tika apskatīti un novērtēti Ambeļu ciema un pagasta iedzīvotāju puķu dārzi un apstādījumi. Skaistākās fotogrāfijas varēja apskatīt izstādē, bet vakara koncertā sakoptāko dārzu un balkonu saimniekiem tika pasniegti pateicības raksti un piemiņas balvas.
Koncertos vienmēr uzstājas gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan ciemiņi no citiem pagastiem un pat ārzemēm. Tā pirmajos svētkos koncertā „Juceklis” skanēja dažādu tautu dziesmas: latgaliešu, latviešu, baltkrievu, krievu, ukraiņu, franču un angļu valodās. Otro pagasta svētku koncertā pirmoreiz uzstājās Ambeļos plaši pārstāvētās čigānu tautības dziedātājas. Viņas pārsteidza skatītājus ar skanīgu un temperamentīgu priekšnesumu.
Pagājušogad, trešajos pagasta svētkos, tika sākta jauna tradīcija – rīkot sporta svētkus. Arī izstādē bija redzami Ambeļu bērnu un jauniešu vizuāli lietišķie darbi. Jauns bija arī tas, ka Daugavpils rajona vietā bija izveidots Daugavpils novads un Ambeļu pagasts tika pie jauna pārvaldes vadītāja. Tieši svētku koncerta laikā pagasta iedzīvotāji pirmoreiz iepazinās ar jauno pārvaldnieku G.Melni, kura vadībā nu jau veiksmīgi aizritējis vesels gads.
Šogad esam sadūšojušies un aicinām mūs apciemot arī Daugavpils novada deputātus un kaimiņu pagastu vadītājus un iedzīvotājus. Gribam parādīt ciemiņiem, kādas aktivitātes notiek Ambeļos, kas ir sasniegts un ko vēl gribētos izdarīt. Arī pašiem Ambeļu pagasta iedzīvotājiem vēlreiz gribam atgādināt par pasākumiem un projektiem, kuros pagājušā gada laikā ir piedalījušies ambeļieši.
Kai soka latgalīši: „Kas suņam asti cels, ka na pots”!

Ambeļu pagasta kultūras pasākumu organizatore Ingrīda Skutele

Sporta spēļu nolikums
Mazajiem ambeliešiem un viņu ciemiņiem arī paredzētas dažādas sporta aktivitātes.
Gaidom cīmūs Ambeļūs 31.julī!