Folkloras kopa “Speiga” atzīmē 15.dzimšanas dienu

25.oktobrī plkst. 14.00 Ambeļu KN notiks folkloras kopas “Speiga” 15 gadu jubilejas pasākums “Ūguos guoju, ūdzeņuos” uz kuru aicināti visi kopas esošie un bijušie dalībnieki,  draugu kopas no Daugavpils un citiem novadiem, kā arī visi pārējie interesenti.

Folkloras kopa „Speiga” ir Ambeļu kultūras nama vecākais kolektīvs , kas darbojas no 1999.gada rudens. Kolektīvu izveidoja bijušās Ambeļu sākumskolas darbinieki un skolotāji. Pastāvēšanas 15 gados tajā īsāku vai garāku laiku darbojušies ap sešdesmit dalībnieki, bet šobrīd darbojošos pašdarbnieku skaits  ir ap divdesmit.

—–

Kopā tiek apgūts un popularizēts tautas folkloras mantojums. Izpētot latgaliešu dzīves tradicionālās norises, iemācoties dziesmas, dančus un rotaļas, ir izveidotas vairākas tematiskas koncertprogrammas un folkloras uzvedumi, kuri tiek rādīti Ambeļu pagasta pasākumos, kā arī citur Daugavpils novadā un kaimiņu novados.

Kopas dalībnieki cenšas saglabāt seno amatu prasmes un Latgales kulinārās tradīcijas.Ar folkloras kopas “Speiga” atbalstu notiek visi gadskārtu pasākumi un tradicionālo prasmju darbnīcas Latgalisko tradīciju un prasmju mājā “Ambeļu skreine”.

„Speiga” ir piedalījusies gandrīz visos Tautas mākslas festivālos „Augšdaugava”, sadziedāšanā pie Nīcgales Lielā akmens, Meteņdienā Naujenes KC, Miķeļdienas gadatirgū Līvānos, Aizgavieņa pasākumos Vabolē, pasākumos “Atvasara Juzefovā”  u.c.

2005.gada rudenī kopa pirmoreiz piedalījās atlases skatē festivālam „Baltica 2006”.

2007.gadā piedalījās pasākumā „Pašā siena laikā” Višķos,

2010.gada koncertskatē festivālā “Augšdaugava”  ieguva 2.pakāpi,

2011.gada rudenī “Baltica 2012” skatē ieguva 1.pakāpi,

2012.gadā piedalījās festivālā “Baltica 2012” ar programmu “Maizes ceļš”,

2013.gada jūnijā piedalījās Dziesmu svētku ieskaņu pasākumā Līvānos un jūlijā XXV Vispārējo dziesmu un XV deju svētku Folkloras dienas norisēs,

2013.gada septembrī piedalījās starptautiska projekta “Sēņu ceļš” folkloras darbnīcās Gulbenes novadā.

2014.gada aprīlī “Baltica 2015” skatē ar programmu “Munys babys dzīsmys” iegūta 2.pakāpe.

Šo gadu laikā ir nomainījusies daļa dalībnieku. Dažus dzīves ceļi aizveduši prom no Ambeļiem, citi ir apprecējušies un piedalās kopas darbībā ar visu ģimeni. Kuplākās ir Ozoliņu  un Kuņko ģimenes. Prieks, ka visus 15 gadus ar nelieliem pārtraukumiem kopā aktīvi piedalās Rita Matisāne, Elizabete Kusiņa, Larisa Blaževiča, Juris Putāns.

Kolektīva vadītāja ir Ingrīda Skutele, muzikālo atbalstu sniedz Aleksandrs Borkovskis.

Informāciju sagatavoja:

Ambeļu KN vadītāja Ingrīda Skutele, 29142802