Dzejas dienas 2016

Radošā delegācija dodas uz  Dzejas dienām Maļinovas bibliotēkā.

09.09.2016. Ambeļu bibliotēka sarīkoja braucienu uz Maļinovas pagastu, kur kolēģi organizēja Raiņa dienām veltītu radošu tikšanos. Programmā bija iekļauta Rainim veltītā pieminekļa atklāšana Vasiļovā un dzejnieku uzstāšanās pie šī pieminekļa, pēc tam viesi apmeklēja Višķu pagasta jauniešu centru, kur tos sirsnīgi uzņēma jauniešu centra darbinieki. Delegācijas dalībniekiem bija iespēja aplūkot muzeja ekspozīciju. Šeit norisinājās dzejnieku, kuri piedalījās pasākumā, lasījumi. Ambeļu pagastu pārstāvēja mūsu dzejnieks Jānis Ozoliņš. Viņa dzeja ir publicēta dzejas krājumā „Dzejas dienas”. Viņa pirmā dzejas publikācija bija 2012.gadā, un tagad viņa darbi tiek regulāri publicēti ikgadējos krājumos. Šie krājumi, kā arī materiāli par mūsu pagasta dzejnieku Jāni Ozoliņu ir pieejami bibliotēkā. Šos materiālus var aplūkot bibliotēkas novadpētniecības stūrītī. Novembrī bibliotēkā tiks rīkota radoša tikšanās ar dzejnieku.

Pateicamies Maļinovas un Višķu bibliotēkas kolēģiem, kā arī visiem pasākuma rīkotājiem par šiem brīnišķīgajiem svētkiem!

 

Materiālus sagatavoja bibliotēkas vadītāja Z.Rubene