Daugavpils novada pašvaldība aicina piedalīties novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes procesā

Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas vieni no nozīmīgākajiem Daugavpils novada pašvaldības uzdevumiem ir novada attīstības programmas un novada teritorijas plānojuma izstrāde.—– Tas it īpaši svarīgi šodien, kad pašreizējā ekonomiskā situācija valstī liek kritiski izvērtēt iepriekš paredzētos attīstības virzienus un to īstenošanas veidus, kā arī novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.

Visi novada iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties jaunās attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādē, piedāvāt savas idejas un priekšlikumus, kā uzlabot dzīvi gan novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā.