BIEDRĪBA “JUBRA” PABEIGUSI PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Biedrība “Jubra” īstenojusi projektu Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000010 “Latgalisko
tradīciju un prasmju mājas “Ambeļu skreine” labiekārtošana un aprīkojuma iegāde”
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu
līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Kopējais projekta finansējums ir 21 075,78 eiro, no kuriem 18 968,21 eiro ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet pārējo summu līdzfinansē
Daugavpils novada dome.

Projekta mērķis ir sasniegts – ir uzlabota vietējo kultūras tradīciju vides kvalitāte
Daugavpils novada "Ambeļu skreinē" un pilnveidoti sniegtie pakalpojumi, tagad
atliek tikai gaidīt, kad būs iespēja uzņemt viesus. Projekta ietvaros veikta nolietoto,
iepriekš nerenovēto āra fasādes un jumta konstrukcijas detaļu nomaiņa, jumta tekņu
izbūve, siltināšanas darbi, apskaņošanas un gultasvietu aprīkojuma iegāde.

Pateicoties sadarbībai ar pašvaldību, citām pagasta biedrībām un visiem pagasta
aktīvistiem var turpināt veicināt “Ambeļu skreines” kā kultūrvietas atpazīstamību un
popularitāti.

Vairāk informācijas:
Biedrība “Jubra”
22014654, 29142802

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests