Bērnu klubam „Radošā darbnīca” apritēja 2 gadi

  

Bērnu klubam „Radošā darbnīca” apritēja 2 gadi —–

2011.gada 25.aprīlī Ambeļu bibliotēkā savu mazo 2 gadu jubileju nosvinēja bērnu interešu klubs „Radošā darbnīca”.
Bibliotēku apmeklē aktīvi bērni ar vispusīgām spējām un interesēm. Šie bērni ne tikai ar prieku strādā ar visiem pieejamajiem bibliotēkas resursiem, bet arī vēlas attīstīt savas radošās spējas. Izanalizējot situāciju, tika pieņemts lēmums izveidot klubu, kas apvienotu visu tā dalībnieku intereses, ņemot vērā katra atsevišķa dalībnieka tieksmes un talantus.

Gada laikā pasākumi kluba dalībniekiem tiek rīkoti reizi ceturksnī, vasaras brīvlaikā – reizi mēnesī. Klubā ir 14 dalībnieki vecumā no 10 līdz 15 gadiem.
Nodarbībās bērni zīmē, šuj mīkstās rotaļlietas, strādā aplikāciju tehnikā, veido herbārijus no pašu savāktajiem augiem, darina dažādus izstrādājumus no papīra un citiem palīgmateriāliem, kā arī izmēģina savas spējas citos virzienos.
Šajā gadā tiek plānots sarīkot izglītojošu ekskursiju, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, nodarbības dabā un, protams, dažādas izklaides. Šādas nodarbības būs piemērotas visu vecumu dalībniekiem.
Jaunrades nodarbību mērķis ir iniciatīvas attīstīšana, radošo spēju un iztēles veicināšana, redzesloka paplašināšana. Uzdevumu izpildes gaitā tiek veidota arī dalībnieku prasme strādāt kolektīvā.
Vēlamies pateikties pasākuma sponsoriem, „Kalni” veikala īpašniekus Inu un Pjotru Avdejevus, par krāšņo torti, ko viņi uzdāvināja bērnu kluba svinīgajam pasākumam!

Bibliotēka ar prieku gaida savus apmeklētājus!

Kluba dalībnieki.

Kluba dalībnieki ar paveiktajiem darbiem „Dzīvnieku pasaku tēli”.

Materiālu sagatavoja bibliotēkas vadītāja Z.Rubene