Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu!

Atgādinām, ka 2016.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir 31.marts un vēršam uzmanību, ka par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiks aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu iepējams veikt portālos www.Latvija.lv, www.epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu kontiem vai skaidrā naudā pagastu pārvaldēs. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūdzam precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses vai kadastra numurus, par kuru veikts maksājums.

Aicinām izmanot portālā www.epakalpojumi.lv nodrošināto iespēja pieteikties atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā, kā arī reģistrēt e-pasta adresi, lai turpmāk saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski.

Iespēju reģistrēt savu e-pasta adresi piedāvājam arī klātienē Daugavpils novada domē, pagastu pārvaldēs vai sūtot ar elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv. Iesnieguma forma pieejama Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Finanses/Nekustamā īpašuma nodoklis/Noderīgi (saīsināta saite uz minēto sadaļu: http://kur.ir?ninaktuali).