Apsveicam ar Latvijas Republikas 89. gadadienu

Ielūdzam uz svētku koncertu.
18.11.2007 plkst. 12.00—–

Ambeļu KN

koncerts veltīts

LR proklamēšanas 89. gadadienai.

Piedālas:

Ambeļu KN pašdarbības kolektīvi.