Ambeļu pagasta pārvaldes autoceļu un ielu uzturēšana ziemas periodā.

Ambeļu pagasta autoceļi un ielas tiek uzturētas ziemas periodā atbilstoši 2010.gada 9.marta MK noteikumiem Nr. 244 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” . 
Kā MK noteikumos paredzēts ziemas laikā C kategorijas ceļus, kas ir Ambeļi – Greiži, Ambeļi – Jaunaiskrūgs, Mīžusāta – Lauku Ļāperi, Ūdens, Parka, Ābeļu ielas brauktuves no sniega jāattīra 18 stundu laikā pēc snigšanas beigām. —–
D kategorijas pagasta, kas ir visi pārējie autoceļi sniega attīrīšana paredzēta – līdz 4 reizēm sezonā. 
Ambeļu pagasta pārvalde  vērš uzmanību, ka skolēnu autobusa maršruta ceļi tiks tīrīti laicīgi, lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ.

Kā arī atgādina, ka ceļi, kas ir īpašnieku valdījumā (servitūta ceļi un ceļi uz mājām) no sniega jāattīra to īpašniekiem. 

Ambeļu pagasta autoceļu karte

Autoceļu saraksts