Ambeļu pagastā notika “Pagasta svētki”

4.augustā Ambeļu pagastā notika “Pagasta svētki”. Visas dienas garumā norisinājās dažādi pasākumi.

Visu nedēļu strādāja folkloras ekspedīcija no Baltkrievijas, kas vāca materiālus Baltkrievijas pierobežas zonā. Līdzekļi šai ekspedīcijai tika piešķirti pēc projekta, kuru izstrādāja folkloras vācēja Ilze Meženiece.—–

Ambeļu skolas telpās Sergejs Aļonkins novadīja dziedāšanas meistarklasi. Visi gribētāji, iepriekš pierakstoties, varēja piedalīties šai meistarklasē.
Ambeļu pagasta telpās bija atklāta izstāde „Ambeļu parks – vakar, šodien, rīt”. Šajā izstādē tika izstādīti plaši materiāli par Ambeļu parku – apkopoti avīžu izgriezumi, fotoalbumi, apstādījumu plāni, u.c. Paralēli noritēja izstāde “Skaistākie dārzi”. Tajā varēja aplūkot skaisti noformētus, apzaļumotus objektus – mājas, pagalmus, dārzus, balkonus un puķudobes, kas atrodas Ambeļu pagasta teritorijā.
Vakarā kultūras namā notika koncerts „Juceklis”. Pasākuma ievadā, vadoties pēc „Skaistāko dārzu” konkursa rezultātiem, dažādās nominācijās tika apbalvoti šī konkursa dalībnieki (sīkāku informāciju skatieties mājas lapas sadaļā „Ambeļu klubs”).
Ar savu programmu uzstājās Ambeļu folkloras ansamblis „Speiga” un deju kolektīvs „Virpulis” (Ingrīdas Skuteles vadībā), kā arī ciemiņi no Baltkrievijas, Rīgas, Cēsīm un Krāslavas. Ambeļu skatītājus iepriecināja gan piesātinātā programma, gan dalībnieku spilgtā uzstāšanās. Patīkams pārsteigums bija pagasta priekšsēdētāja Antona Jurgelāna uzstāšanās. Duetā ar kultūras nama vadītāju Aleksandru Barkovski viņi brīnišķīgi nospēlēja uz akordeona. Gribētos izcelt arī pasākuma vadītāju – Ingrīdas Skuteles un viņas palīdzes Natālijas Ivanovas – veikumu. Visu vakaru viņas turēja skatītājus patīkamām saspringumā.
Pasākuma nobeigumā notika gājiens ar lāpām pa parku (sīkāks gājiena apraksts pēc apstrādes būs sadaļā „Ambeļu klubs”).

    

Uzstājas ciemiņi no Baltkrievijas


Izstāde “Ambeļu parks – vakar, šodien, rīt “.


Ambeļu folkloras kolektīvs “Speiga”


Konkursa “Skaistākie dārzi” dalībnieku apbalvošana.