Ambeļu pagastā “Meža un dārza dienas”

No10. aprīļa līdz 22. maijam Ambeļu pagastā norisinājās teritorijas labiekārtošanas pasākumi “Meža un dārza dienas”. Saskaņā ar komisijas sastādīto plānu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tika atjaunoti dekoratīvi estādījumi un sakārtota parka zona