Ambeļu pagasta kultūras nama vadītāju, godina par nopelniem darbā

 

16.novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītas svinības.

Katru gadu šajās svinībās tiek godināti mūsu novada iedzīvotāji, kas ir izcēlušies ar savu darbu, snieguši ieguldījumu mūsu novada attīstībā.

Ingrīda Skutele tikai pagodināta ar Atzinības rakstU par nozīmīgu māksliniecisko ieguldījumu Ambeļu pagasta kultūrvides veidošanā, amatiermākslas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.

Ingrīdu var raksturot kā rūpīgu, kreatīvu un vispusīgi izglītotu vadītāju, kas tiks galā ar jebkādu radošu vai organizatorisku darbu.

Ingrīdas organizētie pasākumi izceļas, pateicoties neordinārai radošai pieejai ar humoru un ar savu knifiņu. Dažnedažādas aktivitātes norisinās siltā, sirsnīgā atmosfērā; skatītājiem ir iespēja sajust sevi par pasākuma dalībniekiem. Ingrīdai ir sava pieeja katram cilvēkam – viņa prot atklāt un parādīt katra talantus un radošās puses.

Darbā Ingrīda ir saliedējusi draudzīgu radošo komandu, kura sniedz tai atbalstu visos pasākumos. Arī viņas talantīgā ģimene aktīvi piedalās un palīdz visos projektos.

Ingrīda ir spilgta un aktīva personība, viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kas vienmēr saglabā optimismu un tic saviem spēkiem, neraugoties uz grūtībām savā ceļā.