Ambeļu kultūras nams

Kultūra ir katra cilvēka pašizteikšanās veids – mākslā, mūzikā, dejā, sadzīvē, savstarpējās attiecībās.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parka iela 3, Ambeļi, Daugavpils novads, LV-5438

Dibināšanas gads:1959.gads

Ambeļu kultūras nams ir Ambeļu pagasta pārvaldes struktūrvienība.

 

Kultūras nama vadītāja: Ingrīda Skutele
tālr. 29142802, e-pasti: kultura@ambeli.lv, skuteleingrida@inbox.lv

Kultūras nama vadītājas pieņemšanas laiks: Otrdien 9:00-13:00 un Ceturtdien 15:00-19:00.

Latvijas kultūras datu portāls  https://kulturasdati.lv/lv/kulturas-centri/ambelu-kulturas-nams

 

Misija:

Ambeļu kultūras nams ir sabiedriskās rosības, kultūras apgaismības, tradicionālo kultūras norišu un mākslas vērtību uzturēšanas un piedāvājuma, kā arī atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas centrs. Tā uzdevums ir rūpēties par lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pagasta tradīciju līdzsvarotu attīstību, rast iespēju dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un radoši izpausties, iesaistoties tradicionālās kultūras un tautas jaunrades kolektīvos.

 

Sadarbības partneri:
Ambeļu pagasta bibliotēka; Daugavpils novada kultūras centrs; Daugavpils novada dome; Daugavpils novada citu pagastu kultūras iestādes, “Ambeļu ciema attīstības biedrība “Cerība”; Kulturys studeja “Speiga”; biedrība “Jubra”; Mednieku kolektīvs “Ambeļi”; u.c.