Ambeļu KN aicina uz dubultjubilejas koncertu un rudenīgu ballīti.

Sestdien, 29.oktobrī, plkst.18.00 Ambeļu kultūras namā tiks atzīmēta divu radošo kolektīvu darbības 5. dzimšanas diena. Koncertā “Vieni  5, otri 5 – kopā 10!” uzstāsies Ozoliņu ģimenes ansamblis un bērnu modes deju kopa “O.K.DANCE” kopā ar ciemiņu kolektīviem no Daugavpils, Preiļu un Aglonas novadiem.

Abu kolektīvu darbība aizsākusies 2011.gada rudenī, kad pēc rekonstrukcijas Ambeļu KN ieguva jaunu izskatu un iedzīvotājiem tika piedāvāts veidot  jaunus amatiermākslas kolektīvus un interešu kopas.

Sākotnēji Ozoliņu ģimenes ansamblī dziedāja Aija un Jānis Ozoliņi, palīgos pieaicinot Aijas māsu Liānu.  Šo gadu laikā pakāpeniski pievienojās arī visi 3 bērni – Raitis, Zane un Kristiāns, un šobrīd uz skatuves jau varam dzirdēt visu ģimeni kopā. Ansambļa repertuārā ir dziesmas latviešu, latgaliešu un krievu valodā, kuras tuvākas sirdij pašiem dziedātājiem. Ozoliņu ģimenes ansambļa mākslinieciskā vadītāja ir mamma Aija, kas šo darbu veic bez atalgojuma. Viņa ir mūzikas skolotāja Špoģu vidusskolā un vada ansambļus Maļinovas pagastā. Ģimene arī dzied Višķu pagasta ansambļos, bet bērni darbojas vairākos kolektīvos gan skolā, gan Ambeļu kultūras namā. Lielu ieguldījumu viņi ir devuši arī folkloras kopas “Speiga” darbībā. Ar savām dziesmām viņi ir piedalījušies dažādos pasākumos gan Daugavpils novada pagastos, gan Aglonā, Šķeltovā, Pelēčos, Aizkalnē.

Bērnu modes deju kopa “O.K.DANCE” savu darbību uzsāka pateicoties kolektīva vadītājai Oksanai Kitajevai, kura piekrita braukt uz nodarbībām no Preiļiem, un bērnu vecākiem, kuri bija ar mieru kompensēt skolotājas transporta izdevumus un ieguldīto darbu. Cītīgi darbojoties katru nedēļu, tika apgūti baleta pamati un iestudētas pirmās dejas. Jau pirmajā reizē, piedaloties Daugavpils novada deju kopu koncertskatē 2012.gada februārī, kolektīvs saņēma skatītāju atzinību un labu žūrijas vērtējumu. Arī turpmākajos gados novada skatēs tika iegūtas tikai augstākās un 1.pakāpes diplomi. Kolektīvam ir izveidojies savs dejas stils, jo visu kompozīciju horeogrāfe ir  skolotāja Oksana. Arī košie tērpi, kurus lielākoties darinājusi šuvēja Janīna Utināne, palīdz radīt krāšņus priekšnesumus. “O.K.DANCE” dalībnieku skaits ir mainījies sākot ar 8 dejotājiem pirmajā sezonā līdz 26 pagājušajā gadā. Kolektīvs arvien ir atvērts jauniem dalībniekiem un šobrīd dejas tiek iestudētas jau divās vecuma grupās. 5 gadu laikā deju kopa ir koncertējusi vairākos pasākumos Daugavpils, Aglonas un Preiļu novados, starptautiskajā festivālā “Augšdaugava 2016” un mūsdienu deju festivālā “Vasaros ritmos” Salakā (Lietuva) 2012.gadā. Liela nozīme kolektīva sasniegumos ir bērnu ģimeņu atbalstam un Daugavpils novada domes piešķirtajam finansējumam atalgojumam, tērpu iegādei, transportam.

Aicinām pavadīt šo rudenīgo vakaru Ambeļu kultūras namā, noskatoties koncertu, kurā ieeja ir bez maksas un pēc tam pašiem kārtīgi izdejojoties Rudens groziņballē (ieeja 2.50/3.00 eur)!

Informāciju sagatavoja

Ambeļu KN vadītāja Ingrīda Skutele