Ambeļu bibliotēka

Adrese: Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, LV- 5438, tālrunis 26351860
Bibliotēkas vadītāja: Zoja Rubene
E- pasts: zoja.rubene@ambeli.lv

 

 

BIBLIOTĒKAS VĒSTURE
 Vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs ir Daugavpils rajona darbaļaužu deputāta padomes izpild. komitēja . 1954.g. 8. jūlijā ar lēmumu № 324 šī institūcija pieņēma kā Augstkalnes bibliotēku.
BIBLIOTĒKA ŠODIEN

 DARBA LAIKS:

 • Pirmdiena:   09.00-18.00
 • Otrdiena:     09.00-18.00
 • Trešdiena:    09.00-18.00
 • Ceturtdiena: 09.00-18.00
 • Piektdiena:   09.00-18.00
 • Sestdiena:     brīvdiena
 • Svētdiena:     brīvdiena

Pusdienu pārtraukums 13.00-14.00

Bibliotēkas pakalpojumi :

 • Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem
 • Alfabētiskais katalogs
 • Dažādu nozaru uzziņu literatūra
 • Pakalpojumus, kas sadarbojas ar visām Latvijas bibliotēkām, ja vajadzīgas grāmatas un nepieciešamā dokumenta nav bibliotēkas krājumos, to var pasūtīt SBA.
 • Periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās
 • Bezmaksas datoru izmantošana ar iespēju izmantot interneta resursus (9 datoru vietas)
 • Skanēšanas un izdrukas pakalpojumi
 • Novadpētniecības materiālu mapes
 • Bibliogrāfiskas izziņas
 • Dažādas tematikas izstādes
Ambeļu pagasta bibliotēkas struktūra:
                                

Abonements

Abonementā tiek piedāvāts 5601 grāmatu fonds, grāmatas tiek izsniegtas uz mājām tiem lasītājiem, kas ir reģistrējušie bibliotēkā kā lasītāji. Apkalpojam Ambeļu iedzīvotājus, kā arī jebkuru, kas apmeklē bibliotēku.

Bibliotēkā pieejamie preses izdevumi

Ieva  МК- Латвия
Lata Romāns Семь суперсекретов
Latgales laiks 1000 Советов
Sīrups Лилит
Ir Толока. « Домашний»
Santa Люблю
Лиза Добрые советы
 • Lai piereģistrētos bibliotēkā par lasītāju, nepieciešama pase, izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
 • Lasītājs iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 • Pieejams grāmatu fonds latviešu, krievu valodās. Izglītojoša, informējoša un izklaidējoša literatūra dažādām gaumēm.
 • Grāmatu lietošanas termiņš – 28 dienas.
 • Periodiskos izdevumus bibliotēka glabā: žurnālus – 5 gadus, avīzes 3-5 gadus.
 • Ikviens reģistrētais Ambeļu bibliotēkas lietotājs, ja viņam nepieciešamais iespieddarbs (grāmata/žurnāls) nav pieejams Ambeļu pagasta bibliotēkas kopkrājumā, to var pasūtīt, izmantot SBA pakalpojumu, kā arī pasūtīt grāmatas no citām Latvijas vai ārvalstu bibliotēkām.
 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanas noteikumi. Jaunās grāmatas.
 • Grāmatu lietošanas termiņu var pagarināt ierodoties bibliotēkā, vai arī pa tālruni 26351860
 • Jaunākās grāmatas no 2006.gada Jūs atradīsiet Daugavpils rajona elektroniskajā kopkatalogā
Bērnu krājumu fonds :
Bibliotēkā ir bērnu krājumu fonds. Tā ir istaba, kurā ir izvietotas bērnu grāmatas-„Anneles istabiņas”. Šīs mājiņas saimniece ir lelle Annele, tā uzņem viesus, klausās to, kā viņi lasa, palīdz izvēlēties grāmatas un vienmēr atnes savā brīnumainajā lādē jaunas grāmatas. Bērniem, redzot tādus brīnumus, acis kļūst apaļas no sajūsmas. Visas vasaras garumā šī istaba uzņēma savus viesus, priecējot tos ar dažādām izklaidēm.Gada laikā istabas funkcijas ir izaugušas tās robežām pāri. Izrādījās, ka tā nespēj uzņemt visus gribētājus vienā reizē, tādēļ rotaļām un nodarbībām sākām izmantot visas bibliotēkas telpas
– foajē, mācību klasi. Lelle Annele piedalās visās nodarbēs un izklaidēs, piešķirot pasākumiem pasakainu noskaņu.
                                
Interešu klubs „Radošā laboratorija”
Kā vienu no visveiksmīgākajiem projektiem uzskatu interešu kluba „Radošās laboratorijas” izveidi. Pasākuma idejas rašanās, un nedaudz no priekšvēstures: bibliotēku apmeklē liels cilvēku skaits ar dažādām radošām spējām – te nāk cilvēki, kas prot izšūt, šūt, adīt, nāk arī mākslinieki, amatnieku. Bibliotēkas fondi piedāvā saviem apmeklētājiem dažnedažādus materiālus, kas skar daudzus jautājumus, lielu zināšanu klāstu piedāvā Interneta resursi. Radās ideja apvienot šīs iespējas un izmantot tās radošas organizācijas izveidošanai, lai būtu iespējams realizēt visu daudzveidīgo potenciālu. Ar kompetentu vadītāju, tehnisko aprīkojumu un uzziņas un nozaru avotu bāzi iespējams sasniegt ievērojamus rezultātus.Speciāli šim projektam tika sagatavota un iepirkta tehniskā bāze: šujmašīna, gludināmais dēlis, gludekļi, šūšanas piederumi. Mācību klase tika aprīkota ar galdiem, kas ir ērti piegriešanas un šūšanas darbu veikšanai. Darbnīca ir nokomplektēta ar dažādiem materiāliem – mākslinieciskām, krāsošanas krāsām, dekoratīviem materiāliem, kartonu, audumiem, pildījuma materiāliem un daudzām citām lietām, kas nepieciešamas radošajam procesam.

   

                                                                                            

Radošā ekspedīcija      
         

Šujam   
                 

 Zīmējam                 Meistarojam no dabas materiāliem  

                                                                                                 

Novadpētniecības stūrītis:
Bibliotēkā ir atvēlēta vieta „Novadpētniecības stūrītim”. Apmeklētājiem tiek piedāvāta kartotēka, mapēs noformēti materiāli, fotoalbumi, materiālu izlases atbilstoši dažādām tēmām:
Ambeļu parks
Ambeļu skola
Dārzkopības saimniecība
Ambeļu pagasta apsargājamie objekti
Skaistākie dārzi
           

 

Datorklase:
Ambeļu bibliotēkā ir aprīkota datorklase.
Apmeklētājiem tiek piedāvāti 6 koplietošanas datori ar bezmaksas pieeju bezvadu internetam. Pēc tam, kad apmeklētāji ir iepazinušies ar datora lietošanas noteikumiem, tie iegūst brīvu pieeju darbam ar datoru un internetu.

             


Bezmaksas pieeja dažādam elektroniskām datu bāzēm:

letonika logo   Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

Lursoft   www.lursoft.lv   Laikrakstu  bibliotēka  ir apjomīgs  Latvijaslaikrakstu publikāciju krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka piedāvā ne tikai lasīt vairāk kā 40 laikrakstu publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem un iespēju tos komentēt. Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir norāde uz pārējiem Lursoft reģistriem.

Latvijas filmas   www.filmas.lv    Visiem   Latvijas   publisko   bibliotēku   lietotajiem   irpieejams jauns pakalpojums: Latvijas filmu skatīšanās pie bibliotēku datoriem.Šis projekts tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas un tā realizēšanā sadarbojas divas aģentūras: Nacionālais Kino centrs (NKC) un Kultūras informācijas sistēmas (KIS).Pašlaik šis projekts darbojas testa režīma, ikviens Daugavpils publisko bibliotēku apmeklētājs var bez maksas noskatīties filmas, kas atlasītas pēc kvalitātes kritērijiem (izlasē iekļauti darbi, kas nominēti vai apbalvoti Nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps). Varat no jauna sev atklāt Latvijas filmu pasauli-apmēram 70 filmas: animācijas, spēlfilmas un dokumentālais kino.

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes:
Ambeļu pagasta bibliotēkā lasītāji var izmantot šādus katalogus:  alfabētisko
Kartotēkas: novadpētniecības

 

Vispārējas ziņas par bibliotēku:

Ambeļu pagasta bibliotēkas darba rādītāji par 2015.gadu:

Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Grāmatu fonds Līdzekļi grāmatuun periodikasiegādei (EUR) Uzziņas unkonsultācijas
Ambeļu pagasta bibliotēka 240 3953 8511 5601 988 34

 

Ambeļu pagasta bibliotēkas nolikums: NOLIKUMS

                                                                              lietosanas-noteikumi

                                                                              Pasākumu plāns 2016. gadam