Ambeļu bibliotēka

Vadītāja: Zoja Rubene
Adrese: Parka iela 3, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5438
Tālrunis: 26351860
E-pasts: ambelu.biblioteka@inbox.lv

Sekojiet mums līdzi arī Facebook:

https://www.facebook.com/ambelu.biblioteka/notifications/

    Bibliotēka ir Ambeļu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Ambeļu pagasta bibliotēka atrodas Augšdaugavas novadā, pagasta centrā kultūras nama ēkā. Ambeļu pagasts atrodas Augšdaugavas novada austrumu daļā. Ambeļu pagasts robežojas ar Preiļu un Krāslavas novadiem. Pagasts robežojas ar pašu novada Višķu un Biķernieku pagastiem, ar Preiļu novada Aglonas pagastu un Krāslavas novada Šķeltovas un Izvaltas pagastiem. Ambeļu pagasta teritorijas platība ir 6934 ha, (uz 01.01.2019.) tajā dzīvo 532 cilvēki.

Bibliotēku akreditācija

Ambeļu bibliotēka ir Ambeļu pagasta pārvaldes struktūrvienība. 2016.gada 14.septembrī Ambeļu bibliotēka tika akreditēta uz 5 gadiem līdz 2021.gada 14.septembrim (apliecība Nr. 605A), bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkas funkcijas:

– Saglabāt un darīt pieejamākus sabiedrībai bibliotēkā esošos informācijas krājumus un kultūras vērtības.

– Nodrošināt iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu.

– Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.

Ambeļu pagasta bibliotēkas statistika:

Statistika

Ambeļu pagasta bibliotēkas darba plāns:

Ambeļu pagasta bibliotēkas darba plāns 2020.gadam

Ambeļu pagasta bibliotēkas  darbības pārskats:

Ambeļu pagasta bibliotēkas 2019.gada darbības pārskats

Ambeļu pagasta bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti:

Ambeļu pagasta bibliotēkas reglaments

Ambeļu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datoru izmantošanas kārtība Ambeļu pagasta bibliotēkā

STRUKTŪRA

Ambeļu pagasta bibliotēkas darba laiks:

  • Pirmdiena: 9.00-18.00
  • Otrdiena: 9.00-18.00
  • Trešdiena: 9.00-18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-18.00
  • Piektdiena: 9.00-18.00
  • Sestdiena: brīvdiena
  • Svētdiena: brīvdiena

Pusdienu pārtraukums 13.00-14.00

 

Ambeļu bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

 Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas.

 

Noderīgas saites:

–Augšdaugavas novada elektroniskais kopkatalogs:

https://www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.asp

– Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

–Augšdaugavas novada mājas lapa: www.augsdaugavasnovads.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.vkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Lursoft: www.lursoft.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv

– Kultūras karte: www.kulturaskarte.lv

– Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv

 

JAUNIEGUVUMI